روغن حیوانی درجه یک

روغن حیوانی درجه یک
قوطی یک کیلویی

  • خصوصیات
    • وزن بسته (تقریبی): ۱,۰۰۰


روغن حیوانی که به آن روغن کرمانشاهی نیز می گویند،  نوعی روغن آشپزی است که درایران در منطقه کرمانشاه از شیر گاو و گوسفند به دست می آید.

فواید روغن حیوانی:

استخوان سازی، کاهش غلظلت خون، کاهش چربی های زاید شکم، شادابی ونشاط پوست و باعث افزایش طول عمر و پایداری جوانی می شود.