عسل شیخ الرئیس

عسل شیخ الرئیس

عسل گیاهی تست شده با دستگاه اندازه گیری خالصی دارای 99درصد خالصی به سفارش دکتر قدیر محمدی

  • خصوصیات
    • وزن بسته (تقریبی): ۴۰۰