به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تحقیقات انجام شده در مرکز سرطان دانشگاه میشیگان نشان داد فلفل سیاه و زردچوبه، نقش مهمی در پیش‌گیری و درمان سرطان پستان دارند.
این مطالعات نشان داد ماده‌ی کارکامین موجود در زردچوبه و پپرین در فلفل سیاه، دارای اثرات ضد سرطانی به ویژه در مورد سرطان پستان هستند.
بر اساس این تحقیقات، کارکامین و پپرین سلول‌های بنیادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. نقش این دو ماده در مقابله با سرطان، بسیار مهم و حیاتی است.
شرح و نتایج این مطالعه در نشریه‌ی سرطان به چاپ رسیده است