این کنگره با هدف ارائه دستاوردهای جدید پژوهشگران در این بخش و شناسایی پل های ارتباطی بین کشاورزی، تغذیه و جامعه، و با شعار فرهنگ سازی تغذیه سالم در جامعه بشریت برگزار خواهد گردید.

تاریخ برگزاری: 1 مرداد 1394 تا 2 مرداد 1394
تاریخ برگزاری میلادی: 2015-07-23 - 2015-07-24
برگزار کننده: سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا
محل برگزاری: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

تاریخ‌های مهم:
مهلت ارسال اصل مقاله: 1394/2/20

محورهای همایش:

- کارگروه زراعت، اصلاح نباتات و به نژادی
- کارگروه صنایع غذایی
- کارگروه تروریسم غذایی
- کارگروه باغبانی
- کارگروه علوم دامی و دامپزشکی
- کارگروه آب،خاک،اقلیم
- کارگروه محیط زیست، منابع طبیعی و شیلات
- کارگروه گیاهان دارویی
- کارگروه بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی
- کارگروه کشت و صنعت
- کارگروه گیاه پزشکی
- کارگروه اقتصاد کشاورزی
- کارگروه رسانه و آموزش در ترویج تغذیه سالم
- کارگروه روانشناسی و جامعه شناسی تغذیه
- کارگروه استانداردها و قوانین
- کارگروه پزشکی وبهداشت تغذیه ای